Paslaugos

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas
UAB „Barocenas“ teikia pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje.
Pavojingų atliekų saugojimo vietų bei talpyklų valymas
UAB „Barocenas“ teikia pavojingų atliekų saugojimo vietų bei talpyklų valymo paslaugas - valo naftos surinkimo rezervuarus ir kt.
Kitos paslaugos
Išrašome gaminių ir / arba pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, pildome pirminės atliekų apskaitos žurnalą ir rengiame metines ataskaitas, konsultuojame aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo klausimais.