Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas

UAB „Barocenas“ teikia pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje.

Vykdydami atliekų tvarkymo veiklą griežtai laikomės ją reglamentuojančiais ES ir LR teisės aktais, reikalavimais ir įsipareigojimu savo klientams užtikrinti kokybę ir saugumą.

Turime ilgametę patirtį, kurią įgijome dirbdami su įvairaus dydžio įmonėmis, užsiimančiomis skirtingomis veiklomis. Esame lankstūs – kiekvienam klientui galime pasiūlyti būtent jam labiausiai priimtiną bendradarbiavimo variantą. Jeigu ieškote patikimo partnerio darbui su pavojingų ar nepavojingų atliekų tvarkymu – susisiekite su mumis.

Raginame atkreipti dėmesį, kad pavojingos atliekos yra kenksmingos sveikatai ir aplinkai, ir jos negali būti šalinamos kartu su kitomis atliekomis.

UAB „Barocenas“ surenka ir išveža skystas pavojingas atliekas, išsiliejusius naftos produktus, vandenį, užterštą naftos produktais, kitas skystas atliekas, taip pat likviduoja naftos išsiliejimo vietas.

Taip pat surenkame ir išvežame šias pavojingas atliekas:

 • baterijos ir akumuliatoriai
 • tepalų filtrai
 • alyva, aušinimo, stabdžių bei plovimo skysčiai
 • užterštos pašluostės, absorbentai bei kitos atliekos
 • netinkami naudoti chemikalai, cheminės medžiagos
 • dažų, lako, klijų, organinių tirpiklių ir kitų pavojingų cheminių medžiagų atliekos
 • užterštos pakuotės
 • kitos kietosios ar skystosios atliekos, kuriose yra pavojingos cheminių medžiagų
 • atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų
 • naftos produktais užterštas vanduo, gruntas
 • atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
 • kitos – pilną sąrašą galite rasti Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Ir šias nepavojingas atliekas:

 • plastikinės, metalinės, stiklinės ir kt. pakuotės
 • naudotos padangos
 • elektros ir elektroninių įrenginių atliekos
 • spalvotųjų ir juodųjų metalų laužas ir atliekos
 • kitos – pilną sąrašą galite rasti Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Vienos atliekų rūšys yra superkamos, kitos – priimamos nemokamai. Norėdami gauti konkretų atliekų tvarkymo pasiūlymą savo įmonei, susisiekite su mumis.

UAB „Barocenas“ darbuotojai turi ilgametę patirtį, profesionalų žinių bagažą ir visus pavojingų atliekų tvarkymo darbams reikalingus kvalifikacijos pažymėjimus.

Transporto priemonės, kuriomis vežamos pavojingos atliekos, atitinka visus ADR reikalavimus, bei turi atitinkamus sertifikatus. Vairuotojų kvalifikaciją užtikrina jų turimi ADR pažymėjimai.

UAB „Barocenas“  turi visas pavojingų atliekų tvarkymo veiklai reikalingas licencijas: