Pavojingų atliekų saugojimo vietų bei talpyklų valymas

UAB „Barocenas“ teikia pavojingų atliekų saugojimo vietų bei talpyklų valymo paslaugas – valo naftos surinkimo rezervuarus, išsiurbia pavojingas nuotekas iš degalinių, servisų, transporto dirbtuvių ir kitų objektų.

Dirbame griežtai vadovaudamiesi ES ir LR teisės aktais, reglamentuojančiais pavojingų atliekų tvarkymą. O mūsų ilgametė patirtis, standartus atitinkančios priemonės ir kvalifikuoti darbuotojai užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę.

Turėdami klausimų nedvejodami susisiekite su mumis.

UAB „Barocenas“ teikia naftos gaudyklių aptarnavimo paslaugas.

Naftos gaudyklės, kaip ir kiti valymo įrengimai, eksploatacijos metu užsiteršia.  Tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis aukštas valymo efektyvumas, reikalinga atitinkama priežiūra. Siekiant stabilaus naftos gaudyklių darbo, jos turėtų būti aptarnaujamos ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

Priklausomai nuo gaudyklių gamintojo rekomendacijų, aptarnavimo metu plaunami arba keičiami koalescensiniai moduliai bei pakeičiami absorbciniai filtrai. Taip pat išplaunamos talpos, išsiurbiamas jose susikaupę naftingas dumblas ir vanduo.

Naftos produktais užterštas dumblas, vanduo ir sorbentai yra pavojingos atliekos. Pavojingų atliekų tvarkymas vykdomas griežtai laikantis tam keliamų reikalavimų.

UAB „Barocenas“ teikia smėlio gaudyklių aptarnavimo paslaugas.

Smėlio gaudyklių aptarnavimas atliekamas kartu su valymo įrenginiu, kurio dalis yra smėliagaudė.

Jeigu tai paviršinių nuotekų valymo įrenginys, tai aptarnavimo metu pašalinamas naftingas dumblas ir vanduo. Smėliagaudės rezervuaras išvalomas ir išplaunamas. Naftos produktais užterštas dumblas ir vanduo yra pavojingos atliekos. Pavojingų atliekų tvarkymas vykdomas griežtai laikantis tam keliamų reikalavimų.

Jeigu smėliagaudė yra riebalų gaudyklėje ar biologinio valymo įrenginyje, susikaupęs dumblas ir vanduo šalinami kaip nepavojingos atliekos.

UAB „Barocenas“ darbuotojai turi ilgametę patirtį, profesionalų žinių bagažą ir visus pavojingų atliekų tvarkymo darbams reikalingus kvalifikacijos pažymėjimus.

Transporto priemonės, kuriomis vežamos pavojingos atliekos, atitinka visus ADR reikalavimus, bei turi atitinkamus sertifikatus. Vairuotojų kvalifikaciją užtikrina jų turimi ADR pažymėjimai.

UAB „Barocenas“  turi visas pavojingų atliekų tvarkymo veiklai reikalingas licencijas: