Kitos paslaugos

Greta pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo bei pavojingų atliekų saugojimo vietų bei talpyklų valymo UAB „Barocenas“ teikia ir kitas su pavojingomis atliekomis susijusias paslaugas:

  • Gaminių ir / arba pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas.
  • Pirminės atliekų apskaitos žurnalo pildymas ir metinės ataskaitos rengimas.
  • Konsultacijos aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo klausimais.

Turėdami klausimų nedvejodami susisiekite su mumis.

UAB „Barocenas“  turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus šioms atliekų rūšims:

  • alyvos
  • akumuliatoriai ir baterijos (galvaniniai elementai)
  • vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai
  • vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai
  • automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai
  • 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6, 7, 8, 9, 10 kategorijų elektros ir elektroninė įranga.