Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas

UAB „Barocenas“ teikia pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo ir pervežimo paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje.Daugiau →

Pavojingų atliekų saugojimo vietų bei talpyklų valymas

UAB „Barocenas“ teikia pavojingų atliekų saugojimo vietų bei talpyklų valymo paslaugas – valo naftos surinkimo rezervuarus ir kt.Daugiau →

Kitos paslaugos

Išrašome gaminių ir / arba pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, pildome pirminės atliekų apskaitos žurnalą ir rengiame metines ataskaitas, konsultuojame aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo klausimais.Daugiau →